Wszystko co musisz wiedzieć na temat „Nieszczelnych jelit”

KOMPONENTY BARIERY JELITOWEJ

 •  Warstwa śluzu i wody pokrywająca śluzówkę od strony światła jelita
 • Symbiotyczne bakterie jelitowe tworzące pasywną barierę od strony światła jelita
  • zapobieganie kontaktowi toksyn z nabłonkiem jelita
  • neutralizacja toksyny w toku metabolizmu bakteryjnego
 • Tight junctions (połączenia ścisłe)
 • Tkanka chłonna jelita (GALT)

JAK SPRAWDZIĆ CZY NASZE JELITO „CIEKNIE”?

 • Laktuloza/ mannitol (la/ ma) (MOCZ)
 • Zonulina (kał)
 • Alfa – 1- antytrypsyna (kał)
 • Miano przeciwciał względem LPS (ślina)

ZONULINA – NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCY MARKER?

Zonulina jest białkiem ścisłych połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelita cienkiego (enterocytami). Jej rolą jest modulowanie przepuszczalności bariery jelitowej. Wzrost poziomu zonuliny w kale uznawane jest za marker rozszczelnienia jelita (tzw. zespół jelita przesiąkliwego)

Materiał badany: kał

Wysoka czułość i swoistość

NIEWIELKA ILOŚĆ ALERGENU  = TOLERANCJA

 • Dzięki szczelności połączeń ścisłych (prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa) w warunkach prawidłowych jedynie niewielkie ilości antygenów trafiają do układu GALT.
 • Prowadzi to do powstania naturalnej tolerancji na pokarmy
 • Co gdy dojdzie do rozszczelnienia jelita?
0:00
0:00