Powstawanie akrylamidu a czas i sposób obróbki termicznej