Jakie czynniki wpływają na zmianę podstawowej przemiany materii naszego organizmu